Bilgi ve materyal araması yapmak için aşağıdakileri kullanabilirsiniz

  • Kütüphane: LeaCoMM-Platformundaki materyallerin koleksiyonu
  • İyi Uygulamalar: okullar, öğretmen eğitimi ve okul yönetiminden örnek uygulamalar
  • E-öğrenme modülleri: öğretmen eğitimi ve öğretmenlerin, öğretmen eğiticilerinin ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimi için seçilmiş dersler